Klimatforskning

Under livets historia eller de senaste ca. 4,5 miljarder åren har atmosfären och klimatet på jorden förändrats åtskilliga gånger. Klimatet har varierat mellan istider och betydligt varmare klimat. Nuförtiden menar man med klimatförändringen den inverkan som människans handlingar har på klimatet och dess konsekvenser. Vid Meteorologiska institutet forskar man om det nuvarande klimatet, det gångna och framtida klimatet, samt om klimatförändringen och dess motverkan.

Bilden: NASA, Visible Earth
 

Meteorologiska institutet är en del av Finlands Akademis toppenhet inom forskning av klimatet och de förändringar som är i samhörande med klimatets fysiska, kemiska och biologiska processer. Arbetet grundar sig på Meteorologiska institutets observationsprogram, modellutveckling och vetenskaplig kompetens samt ett omfattande internationellt sammarbete. Forskningsresultaten tillämpas speciellt för finländska förhållanden.

För att kunna observera klimatförändringen, producerar Meteorologiska institutet långa klimatscenarier av jämn kvalitet. Det här är speciellt viktigt vid fenomen där resultaten syns i tidsserier först efter flera årtionden.

I de nordiska områdena utnyttjar man småpartiklar och växthusgashalter för att följa med klimatförändringen och luftkvaliteten i atmosfären. Detta gör Meteorologiska institutet t.ex. vid Pallas-Sodankylä station. Meteorologiska institutet deltar också i forskning kring luftföroreningsproblemen i Asien, genom att mäta småpartiklars ytkoncertationer i Indien och Kina.
 

6.3.2014

Kontaktinfomation

Enhetschef
Professor Ari Laaksonen
tel. 029 539 5530
 

Atmosfär- och havsmodellering:
Gruppchef Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

 

Kolets kretsloppsmodellering:
Gruppchef Tuula Aalto
puh. 029 539 5406

 

Fjärranalys av aerosoler och moln:
Gruppchef Gerrit de Leeuw
tel. 029 539 5532


Planerare i forskninigsadministration:

Noora Waucomont
tel. 029 539 2373

 

E-post förnamn.efternamn@fmi.fi
Telefax 029 539 3503