Operativa klimattjänster

Att motverka klimatförändringen och anpassa sig till den kräver nu praktiskt agerande från samhällets alla områden, allt från företag till offentliga aktörer. Speciellt viktigt är det i branscher vars verksamhet påverkas kraftigt av väder och klimat, samt vid planering av långsiktiga investeringar.

Klimatförändringen påverkar mest verksamhet som sker under vintern eftersom osäkerheten med vintersäsongens början växer och vintrarna i framtiden blir mildare. Småningom börjar klimatförändringen också påverka under sommarmånadern.

Operativa klimattjänster vid Meteorologiska institutet ansvarar för följande frågor:

  • Information om det nuvarande klimatets variation
  • Klimatförändringsscenarion, samt
  • Rådgivning angående användningen av klimatscenarion, t.ex. i riskanalys
  • Leverans av klimatdata
  • Årstidsprognoser

Hur påverkas verksamheten av vädret och klimatet? Hur påverkar klimatförändringen verksamheten? Hur stor risk medför klimatförändringen verksamheten? Vilka möjligheter medför klimatförändringen?
 

3.3.2014

Kontaktinfomation

Gruppchef Niina Niinimäki
Tel. 029 539 3513
Telefax: 029 539 3146

 

E-post: ilmastopalvelu@fmi.fi