Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Föregående iskarta

ISRAPPORT 22.02.2018

Det bildas ny is på alla sjödistrikt och isen blir tjockare.

På norra Bottenviken finns 40-60 cm tjock fastis i skärgården. Vid fastiskanten finns 30-50 cm tjock sammanfrusen drivis med vallar till sydväst om Kemi 1 och till Oulu 1. Längre ut 15-30 cm tjock hopskjuten is. Isfältet är ställvis svårforcerat. Från Merikallat mot Malören löper en råk täckt av ny is. Från Marjaniemi söderut, utanför finska kusten, finns 15-25 nautiska mil bred område med 10-20 cm tjock hopskjuten is.

På södra Bottenviken finns 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Utanför finns ett brett område med 5-20 cm tjock hopskjuten is. Längre västerut 20-40 cm tjock mycket tät drivis.

I Kvarken finns 5-15 cm tjock jämn is och enstaka grova flak. I Vasa skärgården finns 20-40 cm tjock fastis till Ensten. Längre ut 5-15 cm tjock jämn is.

På Bottenhavet finns 10-30 cm tjock fastis i den inre skärgården. Utanför fastisen finns tunn drivis och nyis.

På Skärgårdshavet tunn jämn is och nyis.

På västra Finska viken finns 10-20 cm tjock is i den inre skärgården. Längre ut, från 10 nautiska mil söder om Bengtskär till Naissaar, tunn mycket tät drivis och nyis.

På östra Finska viken 15-30 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns 10-25 cm tjock hopskjuten mycket tät drivis till linjen Estlotan - Digskär - Aspö. Längre ut nyis och isbildning till den estniska kusten.

Isbrytarna: Kontio, Polaris och Urho assisterar på norra Bottenviken. Otso assisterar på södra Bottenviken. Thetis assisterar i Kvarken och på Bottenhavet. Voima och Sisu assisterar på Finska viken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, IA och IB över 2000 ton samt IC och II över 3000 ton.
Kaskö, Kristiinankaupunki, Björneborg, Raumo, Nystad, Taalintehdas, Förby, Koverhar, Ingå, Kantvik och Helsingfors, I och II över 2000 ton.
Sköldvik, IA och IB över 2000 ton samt IC och II över 3000 ton.
Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, IA och IB över 2000 ton.

Ändringar i trafikrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 24 februari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Brahestad och Kalajoki, IA över 4000 ton.
Från och med den 26 februari:
Vasa, IA och IB över 2000 ton.
Nystad, IA och IB över 2000 ton samt IC och II över 3000 ton.
Nådendal och Åbo, I och II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska rapportera till Bothnia VTS 20 nautiska mil före Nordvalens fyr på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemen i Norra Kvarken är tillfälligt ur bruk.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information