Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Föregående iskarta

ISRAPPORT 22.05.2018

Isarna på Bottenviken smälter snabbt.

På norra Bottenviken är det öppet vatten. Vid Kemi 1 finns ett område med 20-50 cm tjock spridd drivis.

Södra Bottenviken är isfri.

Isbrytarna: Isbrytningssäsongen är avslutad. Inga trafikrestriktioner.

Saima kanal är öppnad för trafik.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information