Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Fjolårets iskarta

ISRAPPORT 30.03.2017

Isläget är oförändrat.

På norra Bottenviken finns det 45-70 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut finns det 30-60 cm tjock kompakt drivis med vallar ungefär till latituden genom Brahestad. Längre söderut 15-40 cm tjock mycket tät drivis med inslag av tjocka flak med sammanfrusen issörja. Isfältet är svårforcerat.

På södra Bottenviken finns det 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen, norr om Ykskivi, finns 15-40 cm tjock mycket tät drivis med vallar. Vidare mot Kvarken är det öppet vatten.

I Kvarken finns det 20-40 cm tjock ruttnande fastis i skärgården. Vid fastiskanten finns en smal stampvall. Längre ut öppet vatten.

På Bottenhavet finns det 10-40 cm tjock fastis i den inre skärgården. Längre ut öppet vatten.

På Skärgårdshavet och på västra Finska viken finns det rutten is. Längs farlederna är det öppet vatten.

På östra Finska viken finns det 15-35 cm tjock ruttnande fastis i den inre skärgården. Längre ut 10-25 cm tjock mycket spridd drivis och öppet vatten. Öster om linjen Sommarö - Seitskär finns 10-30 cm tjock mycket tät drivis.

Isbrytarna: Kontio, Polaris, Sisu och Frej assisterar på norra Bottenviken. Otso assisterar på södra Bottenviken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, IA och IB över 2000 ton samt IC och II över 3000 ton.
Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, I och II över 2000 ton.

Trafiksepareringssystemet i Kvarken är tillfälligt ur bruk på grund av isförhållandena från och med den 18 februari.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen enda fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information