Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Isbrytarna

ISRAPPORT 21.01.2018

På Bottenviken är nyisbildningen snabb.

På norra Bottenviken finns 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut 20-30 cm tjock mycket tät drivis, med vallar, till Kemi 2. Vid iskanten finns en svårforcerad stampvall. Längre ut 5-10 cm tjock jämn is, tunn tät drivis och nyis ungefär till linjen Norströmsgrund - 30 nautiska mil väst om Marjaniemi - 20 nautiska mil väst om Nahkiainen.

På södra Bottenviken finns 10-25 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut tunn tät drivis, nyis och nyisbildning.

I Kvarken finns nyis och tunn tät drivis från Odelgrund till Helsingkallan och till Stora Fjädereägg. I Vasa skärgård finns 10-25 cm tjock fastis.

På Bottenhavet och Finska viken finns nyis i den inre skärgården. Längre ut nyis och nyisbildning.

Isbrytarna: Kontio och Otso assisterar på Bottenviken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA och IB över 2000 ton eller IC och II över 3000 ton.
Brahestad, Kalajoki, Karleby, Jakobstad och Vasa, I och II över 2000 ton.

Ändringar i trafikrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 22 januari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA och IB över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska rapportera till Bothnia VTS 20 nautiska mil före Nordvalens fyr på VHF-kanal 67.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information