Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Fjolårets iskarta

ISRAPPORT 17.02.2018

Ny is bildas och isen blir tjockare.

På norra Bottenviken finns 35-55 cm tjock fastis i skärgården. Vid fastiskanten finns 30-50 cm tjock sammanfrusen drivis med vallar till Kemi 2 och Oulu 4. Längre ut 15-30 cm tjock hopskjuten is. Isfältet är ställvis svårforcerat och det förekommer ispress. Från Marjaniemi söderut löper en bred råk med tunn is.

På södra Bottenviken finns 20-35 cm tjock fastis och mycket tät drivis i skärgården. Utanför löper en 15-25 nautiska mil bred råk med tunn is. Längre västerut 15-30 cm tjock mycket tät drivis.

I Kvarken finns 10-30 cm tjock mycket spridd drivis och nyis. I Vasa skärgård finns 20-40 cm tjock fastis och 10-20 cm tjock hopskjuten is till Ensten. Längre ut tunn is.

På Bottenhavet finns 10-30 cm tjock fastis i den inre skärgården. Utanför fastisen finns tunn drivis.

På Skärgårdshavet finns tunn jämn is och nyis i den inre skärgården.

På västra Finska viken finns 5-15 cm tjock is i den inre skärgården. Längre ut tunn mycket tät drivis till 2 nautiska mil söder om Gråhara.

På östra Finska viken finns 15-25 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns 5-15 cm tjock mycket tät drivis och issörja till linjen Porvoo fyr - Digskär - Aspö. Längre ut nyis och isbildning.

Isbrytarna: Kontio, Otso, Polaris och Urho assisterar på Bottenviken. Thetis assisterar i Kvarken och på Bottenhavet. Voima assisterar på östra Finska viken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, IA eller IB över 2000 ton samt IC eller II över 3000 ton.
Kaskö, Kristinestad, Björneborg, Raumo, Nystad, Dalsbruk, Förby, Koverhar, Ingå, Kantvik, Helsingfors och Sköldvik, I eller II över 2000 ton.
Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, IA eller IB över 2000 ton samt IC eller II över 3000 ton.

Ändringar i trafikrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 21 februari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Sköldvik, IA eller IB över 2000 ton samt IC eller II över 3000 ton.
Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, IA eller IB över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska rapportera till Bothnia VTS 20 nautiska mil före Nordvalens fyr på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemen i Norra Kvarken är tillfälligt ur bruk.

Transittrafiken väster om Holmöarna är tillfälligt förbjuden.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information