Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Föregående iskarta

ISRAPPORT 26.05.2017

Smältning fortsätter.

På norra Bottenviken i skärgården finns det rutten is och ställvis mycket tät drivis. För övrigt är det öppet vatten. Sydväst om linjen Oulu 1 - Malören är det isfritt.

Isbrytarna: Otso är på väg till Helsingfors. Isbrytningssäsongen är slut.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som från och med idag fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Fäljande israpport

Följande israpport publiceras måndagen den 29 maj.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen enda fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information