Förhandlingsdelegationen

Meteorologiska institutets förhandlingsdelegation har bl.a. till uppgift att allmänt utvärdera MI:s forsknings- och utvecklingsverksamhet samt att stödja institutets strategiska planering.

Meteorologiska institutets förhandlingsdelegation

Ordförande:

 • generaldirektör Mari Walls, Naturresursinstitutet

Vice ordförande:

 • regeringsråd Sanna Ruuskanen, kommunikationsministeriet

Övriga medlemmar:

 • sektordirektör Mia Nykopp,Trafiksäkerhetsverket
 • verkställande direktör, Kari Savolainen, Finavia
 • understatssekreterare Petri Peltonen, arbets- och näringsministeriet
 • professor Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet (1.8.2017->)
 • verkställande direktör Lauri Kivinen, Rundradio Ab (1.8.2017->)
 • brigadgeneral Harri Ohra-aho, Huvudstaben, Försvarsmakten
 • ordförande i styrelsen Mikko Niini, Navidom Ab
 • forskningsdirektör Laura Höijer, Miljöministeriet
 • generaldirektör Juhani Damski, Meteorologiska institutet
 • Karita Lesojeff, Meteorologiska institutet (personalrepresentant)
 • Ledningsgruppens sekreterare Joanna Saarinen (förhandlingsdelagationens sekreterare)

 

 


 

6.7.2017