Fjärranalys

Satellitbaserad fjärranalys är en viktig del i nutidens väderservice och forskning. Metoder för effektiv observering av atmosfären och fenomen i rymden utvecklas på basis av mätningar med satelliter, väderradar och blixtlokaliserare.

Enheten gör mångsidig forskning inom fjärranalys av atmosfären och rymdfysik i Jordens magnetosfär och solsystemet. Enheten utvecklar nya teknologier och mätsystem, analysmetoder för observationer, numeriska modeller samt olika tillämpningar. Enheten har nära kontakter med Gumtäkt rymdcentrum.

Enheten består av tre forskningsgrupper:

Atmosfärfjärranalys: atmosfärens sammansättning, kemi och dynamik, växthusgaser, luftkvalitet, mellanatmosfärens ozon, interaktion mellan klimatförändringen och mellanatmosfären, inversionsmetoder för satellitobservationer och observationernas osäkerhet.

Radar- och rymdteknologi: väderradarmetoder och -tillämpningar, blixtlokalisering, forskning av atmosfärer på andra planeter, utveckling av rymdteknologi.

Tillämpningar av rymdfysik: Satellitobservationer av Jordens magnetosfär, numeriska simuleringar av Jordens magnetosfär och plasmaomgivningar till andra planeter, månar och kometer, utveckling av elsegel dvs. elektriskt solvindsegel, forskning av rymdväder och utveckling av rymdväderservice.


 

Kontaktuppgifter

Enhetschef: Minna Palmroth
tel. 029 539 4696
 
Atmosfärfjärranalys:
Gruppchef Johanna Tamminen
tel. 029 539 1000
 
Radar- och rymdteknologi:
Gruppchef Ari-Matti Harri
tel. 050 337 5623
 
Tillämpningar av rymdfysik:
Gruppchef Ari Viljanen
tel. 029 539 4668


Sekreterare:
Kirsi Virolainen tel. 029 539 4147

E-post: förnamn.efternamn@fmi.fi
fax 029 539 3146

Rymdväder

Se sannolikheten för norrsken i Finland på webbplatsen rymdväder.